Spółki zarządzające

Jawan sp. z o.o.
NIP 5871711356
REGON 367349043
KRS 0000680060
ul. Stanisława Lema 12
81-198 Suchy Dwór

Jawan sp. z o.o. sp.k
NIP 5871711480
REGON 367462220
KRS 0000681270
ul. Stanisława Lema 12
81-198 Suchy Dwór

Dokumenty dotyczące połaczenia spółek